Del barco de Chanquete, no nos moverán

Els pares de l’escola “Sa Graduada”, de Maó, estem fent una recollida de firmes en contra del trasllat de l’escola a les rondes. Molt de xerrar de mobilitat sostenible, i després posen els centres escolars a l’extrarradi. D’aquest pas, prest haurem d’agafar cotxo per anar a pixar i tot.

El manifest i el formulari per signar són a http://centreviu.com

Escampeu la veu de la recollida de firmes, per favor, que és la millor forma de pressionar

Santi

Views: 0

2 comentaris a “Del barco de Chanquete, no nos moverán”

  1. Venga, Xalandries, que veig molt poques firmes vostres !!

    Per aclarar possibles dubtes respecte al que va sortint a la premsa:

    1) Entenem i recolcem que es trobi una solució per a l’escola d’adults, però el que no pot ser és arreglar un problema i crear-ne un altre de més gros, com seria treure l’escola del barri al que dóna servei, i més al barri on la mobilitat en cotxe és la més complicada de Maó.

    2) Cal crear, com està previst, una nova escola de forma urgent. Maó té un dèficit, a dia d’avui, de tres linies escolars !! Traslladar sa graduada només ampliaria una linia, i això no basta ni per les necessitats actuals. Cal una nova escola, mantenint sa graduada

  2. Una de ses moltes incongruències des noltros polítics. Per aquí també passa ben igual, també volen fer escoles defora des pobles. Vergonyós!
    I després mos demanem responsabilitat.

Els comentaris estan tancats.