Benvolguda Aurora Herráiz

Carta publicada al Diari Menorca el 10 de maig (sense voluntat de fer la competència a la maginifica resposta d’en Miquel). La carta contesta un escrit d’una candidata del PP al Consell

He llegit amb atenció la seva resposta al magnífic article d’en Miquel Camps “És el PTI o és el preu?”. Li agraesc el seu interès per obrir un debat sobre un tema tan cabdal per Menorca.

La seva intervenció posa de manifest l’esforç que està fent el PP per moderar el to del seu discurs. Aquesta vegada no van amb les masses de rompre, ara ens diuen fins i tot que han deixat de banda la ideologia! Tanmateix el seu argument és el mateix de sempre: El PTI és perjudicial per a la salut, ofega l’economia. El seu argument té la virtut de ser clar i contundent. Però és un argument poc fonamentat que es basa en una triple confusió.

En primer lloc, crec que confon l’economia de Menorca amb l’economia d’uns pocs menorquins. Estic d’acord amb vostè que la recuperació econòmica és un objectiu prioritari per Menorca. Si tant els preocupés l’economia de tots els menorquins no farien bandera d’una proposta que beneficia a un grup tan reduït de persones. La reforma del PTI que el seu partit proposa només afavoreix a uns quants propietaris rurals. Els coneixem a tots, hi cabrien dins un mini bus.

La confusió més preocupant la trobam quan parla de la crisi econòmica, la gravetat de la qual justifica per vostè la urgència de la reforma del PTI. La crisi bancària mundial del 2008 va posar de manifest les limitacions del model de creixement de l’estat espanyol, basat en el crèdit barat i una especulació desgavellada. És preocupant que proposin precisament ara recuperar un model de creixement que ha portat l’estat espanyol a l’abisme. Fixi’s que la majoria de les comunitats on governa el PP ja apliquen mesures urbanístiques similars o pitjors a les que vostès proposen i no s’ho estan passant precisament millor. El seu escrit s’oblida de la dimensió més espanyola de la crisi. Per vostè el problema és Menorca, no Espanya.

Finalment crec que confon turisme i especulació. Estic d’acord amb vostè que necessitam un sector turístic potent amb esperit emprenedor. Açò no requereix ni de més ciment ni la transformació de llocs en hotels. La recuperació econòmica de Menorca vindrà de la conservació i recuperació del paisatge, la millora i diversificació del producte turístic i la dignificació del transport aeri. El PTI no és cap impediment per fer vi i formatge, ni per obrir agroturismes, ni per recuperar zones turístiques, ni pel cicloturisme, la bona cuina, la creativitat o la innovació tecnològica. El PTI és la palanca de canvi per transformar un model especulatiu caducat.

Conec bé el PTI tot i que no l’he llegit en la seva integritat. M’estranyaria que vostè ho hagués fet. La seva resposta certament no demostra un coneixement massa acurat de la normativa. Em dol especialment que qualifiqui una normativa amb el pes democràtic que té el PTI, de críptic i indesxifrable. I és que les lleis no estan fetes per fer la competència als best sellers, sinó per donar forma als projectes d’un país.

Atentament

Pau Obrador
Newcastle (Regne Unit)

Pau Obrador

Views: 0

1 comentari a “Benvolguda Aurora Herráiz”

  1. La llàstima és que els pitjors sords són aquells que no hi volen sentir. Tant la carta de Miquel Camps com la teva desmunten qualsevol argument d’aquesta gent que ha fet del PTI el seu dimoni particular.

Els comentaris estan tancats.