Poesia al Ramis!

El poeta mallorquí Bartomeu Fiol ho diu ben clar: “No oblidem que la poesia és llenguatge oral abans de res, que l’oralitat li és absolutament consubstancial”. Aquesta és una idea en la qual insisteix al llarg del recull d’articles periodístics intitulat Sobre la parenta pobra i altres escàndols (1996-1999): “és factible i convenient recordar que una característica essencial de la poesia és el seu caràcter de text oral (malgrat les provatures de la poesia visual)”. Des d’aquest punt de vista, un recital poètic és un aparador privilegiat per poder gaudir d’aquest aspecte intrínsec de la poesia i, si hi afegim el fet que en el recital que es farà avui, dimarts 26 de març, a les 19.30 hores, a la sala d’actes de l’IES Joan Ramis, els propis autors llegiran els seus textos, el privilegi serà, per tant, doble; o triple, perquè un cop acabada la lectura s’encetarà un col·loqui en el qual el públic –aquest és un acte obert a tothom, no només a la comunitat educativa– podrà participar i dialogar directament amb els poetes, situacions aquestes que no es donen amb la freqüència que seria desitjable.

Els protagonistes de l’acte, Fàtima Anglada, Margarita Ballester, Pere Gomila, i Tomeu Truyol, són l’exemple evident que Menorca fa bona poesia i que aquesta és dinàmica, viva, que està en constant procés de creació. I només en són una petita mostra. L’alumnat de primer de batxillerat ho ha pogut comprovar enguany amb la lectura d’una tria de poesia menorquina actual amb què han conegut i, esperem, han gaudit d’una part d’aquest panorama. Un paisatge que enguany, malauradament, ha perdut una figura cabdal, la d’Àngel Mifsud, que de ben segur serà present al llarg de tota la vetllada. La seva va ser una veu que havia participat d’aquest acte en diverses ocasions.

El recital, idò, neix d’una lectura acadèmica i n’és un complement. Ara bé, el departament de Llengua Catalana i Literatura de l’IES Joan Ramis està convençut que un acte com aquest és més que tot açò i que cal aprofitar l’ocasió per obrir les portes del nostre institut al públic en general i fer-lo partícip del luxe de poder escoltar bons poetes recitant bona poesia.

Si ens hi fixam, podem veure que, grosso modo, els nostres convidats pertanyen a dues generacions diferents, fet aquest que ens confirma, afortunadament, que la continuïtat del gènere està garantida. I, també, cal remarcar el fet que aquests autors representen quatre maneres diverses d’entendre i de fer poesia, un camp ampli que de cap manera es limita a una única temàtica: “massa gent creu que poesia és sentimentalisme més o manco cursi”, diu -i perdonin la reiteració- Bartomeu Fiol. Açò és absolutament fals! Tot hi cap dins dels versos: amor, odi, reflexió sobre el pas del temps, la manifestació de les ganes de viure, l’erotisme, les substàncies de naturalesa vària, l’art, la música electrònica, l’humor, etcètera, per citar només alguns aspectes que els alumnes, enguany, han tastat a classe. Si hi cercam, tothom trobarà la seva poesia. Queda tothom convidat, idò, a escoltar la força de la paraula poètica.

Departament de Llengua i Literatura Catalana

IES Joan Ramis i Ramis

Ismael Pelegrí i Pons

Mifsudsalordià. No podem perdre mai!

Views: 0